CONTACT US
2018-03-29 17:28:46
molychina@126.com
Address: room 1415, block B, 16 Mei Yin Street, Luolong District, Luoyang (Left Bank International).
Contact: Liu Zhiyong 13938828099 Geng Zhiqiang 13526952128
Tel: 0379-63920179 Fax: 0379-63221165
Mailbox: 358155759@qq.com; molychina@126.com

Message Board
WUMU YUN SHANG
Geng zhi qiang
13526952128/0379-63920179
No.16, Main Street, Luoyang District, Luoyang City, 1415, Block B, Left Bank International
molychina@126.com
Luoyang Wange Information Technology Co., Ltd.