category
data
Low amplitude
High amplitude
unit
operation
Ferro tungsten(W80)
2019-12-09
15.60
15.80
Ten thousand yuan / ton
details
Ferro tungsten(W80)
2019-12-06
15.60
15.80
Ten thousand yuan / ton
details
Ferro tungsten(W80)
2019-12-05
15.60
15.80
Ten thousand yuan / ton
details
Ferro tungsten(W80)
2019-12-04
15.60
15.80
Ten thousand yuan / ton
details
Ferro tungsten(W80)
2019-12-03
15.60
15.80
Ten thousand yuan / ton
details
Ferro tungsten(W80)
2019-12-02
15.60
15.80
Ten thousand yuan / ton
details
Ferro tungsten(W80)
2019-11-29
15.60
15.80
Ten thousand yuan / ton
details
Ferro tungsten(W80)
2019-11-28
15.60
15.80
Ten thousand yuan / ton
details
Ferro tungsten(W80)
2019-11-27
15.60
15.80
Ten thousand yuan / ton
details
Ferro tungsten(W80)
2019-11-26
15.60
15.80
Ten thousand yuan / ton
details
Ferro tungsten(W80)
2019-11-25
15.60
15.80
Ten thousand yuan / ton
details
Ferro tungsten(W80)
2019-11-22
15.60
15.80
Ten thousand yuan / ton
details
Ferro tungsten(W80)
2019-11-21
15.60
15.80
Ten thousand yuan / ton
details
Ferro tungsten(W80)
2019-11-20
15.60
15.80
Ten thousand yuan / ton
details
Ferro tungsten(W80)
2019-11-19
15.60
15.80
Ten thousand yuan / ton
details
Ferro tungsten(W80)
2019-11-18
15.60
15.80
Ten thousand yuan / ton
details
Ferro tungsten(W80)
2019-11-15
15.60
15.80
Ten thousand yuan / ton
details
Ferro tungsten(W80)
2019-11-14
15.60
15.80
Ten thousand yuan / ton
details
Ferro tungsten(W80)
2019-11-13
15.60
15.80
Ten thousand yuan / ton
details
Ferro tungsten(W80)
2019-11-12
15.60
15.80
Ten thousand yuan / ton
details
共 21页, 417条记录
WUMU YUN SHANG
Geng zhi qiang
13526952128/0379-63920179
No.16, Main Street, Luoyang District, Luoyang City, 1415, Block B, Left Bank International
molychina@126.com
Luoyang Wange Information Technology Co., Ltd.